ອາຄານແລະຫລັງຄາ

ໃບສະ ໝັກ ໂຄງການລ້ຽງປາ

ການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ: geomembrane HDPE, 1.5mm

ຕາແມັດ: 15000 ຕາແມັດ

Geomembrane HDPE ຖືກ ນຳ ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການລ້ຽງສັດນ້ ຳ, ຊົນລະປະທານກະສິ ກຳ ແລະໂຄງການປ້ອງກັນເຂື່ອນ. ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຂື່ອນ.

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງໂຄງການນີ້ໂດຍຕິດຕາມຮູບພາບ